Στην Κτηματική πάνε οι Γλάροι

Νέο επεισόδιο για την επίμαχη παραλία των Γλάρων βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου με έγγραφό της προς την Μονομετοχική Ακινήτων Α.Ε. του δήμου Χίου την καλεί να σταματήσει κάθε διαγωνιστική διαδικασία.

Κατόπιν τούτου, ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί άπό την Μονομετοχική για την προσεχή Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015, θα ματαιωθεί και θα επαναπροκηρυχθεί με νέους όρους από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου (Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αγαίου).

Είχε προηγηθεί σχετική εγκύκλιος της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών κας Νάντιας Βαλαβάνη, σύμφωνα με την οποία για όσες παραλίες δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μίσθωσης έως τις 31 Μαΐου 2015, η αρμοδιότητα και η ευθύνη διαχείρισης περιέρχεται στην κτηματική υπηρεσία.

Η Μονομετοχική Ακινήτων Α.Ε. έλαβε σήμερα γνώση της απόφασης της κτηματικής υπηρεσίας να προκηρύξει η ίδια τον διαγωνισμό και ως εκ τούτου ματαιώνει κάθε διαδικασία που είχε σε εξέλιξη.

Ωστόσο, θέμα γεννάται για τον αρχικό διαγωνισμό, όπου και είχε εκτοξευθεί το μίσθωμα στις 80.000 ευρώ, ενώ εν συνεχεία αποσύρθηκε ο πλειοδότης και ειδικότερα για την απόφαση της Μονομετοχικής να διεκδικήσει την διαφορά του τιμήματος μεταξύ της πρώτης δημοπρασίας και της τελικής.

Ήδη, διερευνάται από την Μονομετοχική με την ανάλογη νομική υποστήριξη η τύχη που θα έχει αυτή η υπόθεση, γιατί πλέον η εταιρεία δεν έχει ευθύνη για δεύτερο ή για τον τελικό διαγωνισμό της παραλίας των Γλάρων.

Να σημειώσουμε ότι από το συνολικό μίσθωμα που επιτυγχάνεται σε κάθε διαγωνισμό ποσοστό 30% και μάλιστα προκαταβολικώς και πριν την υπογραφή της σύμβασης καταλήγει στα κρατικά ταμεία, με αντίστοιχη καταβολή του αναλογούντος ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ Χίου.

Τώρα, αν προκηρυχθεί και εφόσον τελεσφορήσει νέος διαγωνισμός για την παραλία των Γλάρων, προφανώς το σύνολο του μισθώματος θα καταλήξει στα κρατικά ταμεία.

Να υπενθυμίσουμε ότι με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού από την Μονομετοχική είχε υπερδιπλασιασθει και το τίμημα εκκίνησης στο ποσό των 67 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αντί των 30 ευρώ/τ.μ., που ήταν στην πρώτη δημοπρασία.

Συνολικά, δηλαδή για τα 150 τ.μ. της προς μίσθωση παραλίας η δημοπρασία θα ξεκινούσε από το ποσό των 10.500 ευρώ (4.500 ευρώ στην πρώτη).