Συντονίζονται δήμος Χίου και ΕΜΧ, για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της μαστίχας