Τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

25

Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 20 και συγκεκριμένα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία 2014 – 2020», με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους παρουσιάστηκαν σήμερα, Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Τα τέσσερα νέα προγράμματα, των οποίων η έναρξη έχει καθορισθεί από τις 8 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου 2016  (αναλόγως), παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, ο υφυπουργός κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτης Κορκολής, η ειδική γραμματέας ΕΤΠΑ κα Ευγενία Φωτονιάτα και ο ειδικός γραμματέας ΕΚΤ κ. Γιώργος Ιωαννίδης.

Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε σε 4 βασικές διαφορές των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο:

Πρώτον, τα προγράμματα αποτυπώνουν το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, που εστιάζει σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού.

Δεύτερον, για τη σύνταξή τους έχει προηγηθεί διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς της.

Τρίτον, προάγεται η νεοφυής επιχειρηματικότητα μέσω μιας στρατηγικής που κινείται σε 3 άξονες, που αφορούν τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων, την καλλιέργεια του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού για την προσαρμογή στο νέο καινοτομικό περιβάλλον.

Τέταρτον, ενισχύονται οι διαδικασίες διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου.

espa

Αναβάθμιση ΜΜΕ

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Απασχόληση πτυχιούχων

Τουρισμός

Σχόλια