Την απόσυρση του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική νομοθεσία, ζητά η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Την απόσυρση και αναδιαμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον “Εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας “, ζητά με ψήφισμα της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

“Συγκεκριμένα το σ/ν προβλέπει κατάργηση επί της ουσίας των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αλλαγές στο καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών, σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική και τις αρχές που έχουν τεθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επίσης το σ/ν προβλέπει την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που αποτελούν τη βάση ενός αποκεντρωμένου συμμετοχικού συστήματος διοίκησης που έχει στελεχωθεί με ειδικούς επιστήμονες μετά από αξιοκρατικές ανοικτές διαδικασίες, και έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την λήψη σημαντικών για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποφάσεων, με τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση. Στη θέση αυτού του συστήματος διοίκησης προτείνεται μια κεντρική γραφειοκρατική δομή (ΟΦΥΠΕΚΑ) η οποία θα συντονίζει έναν αριθμό Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών περιορισμένων αρμοδιοτήτων και ασαφούς οργάνωσης. Οι παραπάνω αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και σε απώλεια της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών πόρων που αυτή συνεπάγεται”, σημειώνει η Σύγκλητος ζητώντας, απόσυρση και αναδιαμόρφωση του σχεδίου νόμου μετά από στενή συνεργασία και διάλογο με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, μετά την έξοδο της χώρας από τη σημερινή δυσμενή συγκυρία”.