Την Κυριακή ανοίγει το κυνήγι, στις 15 για πέρδικα και λαγό – Κόφτης για τα τρυγόνια

Την προσεχή Κυριακή 20 Αυγούστου 2023 ανοίγει η κυνηγετική περίοδος στον νομό Χίου, η οποία και θα διαρκέσει έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, με εξαίρεση το αγριοκούνελο έως τις 10 Μαρτίου 2024.

Το κυνήγι της πέρδικας ξεκινά από 15 Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2023 μόνο Σάββατο και Κυριακή και μέχρι 4 πέρδικες σε κάθε ημερήσια έξοδο.

Για τον λαγό ανοίγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2024 μόνο Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και μέχρι ένα λαγό σε κάθε έξοδο.

Για το τρυγόνι το κυνήγι ανοίγει στις 20 Αυγούστου 2023 και έως τις 14.9.2023 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15.9.2023 μέχρι 20.2.2024 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχρι 6 τρυγόνια σε κάθε ημερήσια έξοδο.

Για το τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα. Μετά την συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι την συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου και οι κυνηγοί εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωσή τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο κυνηγιού.

Αναλυτικά, η ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι της περιόδου 2023-2024 έχει ς εξής:

kinigi_2023