Το περιφερειακό συμβούλιο άνοιξε τον δρόμο στην καταστροφή των φτωχομεσαίων αγροτών

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΑΒΗ *

Την 1η Ιουλίου το περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για το ξεκλήρισμα των φτωχομεσαίων κτηνοτρόφων των νησιών του Βορείου Αιγαίου με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της απόφασης θα τις βιώσουν άμεσα οι κοινωνίες των νησιών μας το επόμενο χρονικό διάστημα (2021 – 2027) με την εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής

Μετά από εισήγηση της περιφερειακής αρχής και τη στήριξη των παριστάμενων συμβούλων των παρατάξεων της κας Καλογήρου, του κ. Χριστόφα και του κ. Σπιλάνη, το περιφερειακό συμβούλιο προχώρησε σε αυτή την καταστροφική απόφαση. Από τη μεριά της, η Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά κατέδειξε ότι μόνος στόχος της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των επιδοτήσεων που δίνονται στους νησιώτες φτωχομεσαίους κτηνοτρόφους και τίποτα περισσότερο. Επίσης, τόνισε ότι η εκπόνηση αυτών των διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και συγκεκριμένα από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Εκτός από την Ανταρσία στο Αιγαίο την εισήγηση της περιφερειακής αρχής καταψήφισαν οι παρατάξεις ΛΑΣ και Άλλος δρόμος.

Γιατί, όμως, η απόφαση αυτή είναι καταστροφική; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η υπό διαμόρφωση νέα ΚΑΠ είναι πλέον σαφές ότι θα χρηματοδοτηθεί με λιγότερους πόρους, πολύ λιγότερους και από αυτούς που διαθέτει αυτή που εφαρμόζεται σήμερα, διότι:

1. Η αποχώρηση της Βρετανίας οδηγεί σε μείωση των πόρων του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει πως ακόμη κι αν μείνει σταθερό το ποσοστό των πόρων του προϋπολογισμού που διατίθεται για την ΚΑΠ, θα υπάρξει μείωση των διαθέσιμων πόρων.

2. Έχει ήδη αποφασιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος των πόρων που διατίθενται στην ΚΑΠ, θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των μηχανισμών καταστολής της Ε.Ε. (Frontex, ευρωστρατός κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού που θα χρηματοδοτήσει την ΚΑΠ θα μειωθεί σημαντικά.

3. Είναι ανοιχτή η συζήτηση για την μείωση των άμεσων ενισχύσεων και την αύξηση των πόρων που δίνονται για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Αυτή η συζήτηση στα κοινοτικά όργανα καταγράφεται ως μεταφορά πόρων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Δηλαδή, θα μειωθούν οι άμεσες επιδοτήσεις και θα ενισχυθούν οι χρηματοδοτήσεις για επενδυτικά σχέδια. Πρόκειται για ένα ακόμη τρόπο μεταφοράς επιδοτήσεων από τους φτωχομεσαίους αγρότες προς τους μεγαλοαγρότες.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μείωση, σύμφωνα με τις πιο σοβαρές εκτιμήσεις, από 30 – 40%. Η εξέλιξη αυτή θα είναι καταστροφική για το σύνολο της πρωτογενούς παραγωγής. Στόχος της Ε.Ε. δεν είναι η καταστροφή του κλάδου, αλλά η παραπέρα εμβάθυνση της καπιταλιστικοποίησης του. Έτσι, οι υπηρεσίες της Ε.Ε. ετοιμάζουν ένα σχέδιο που περιλαμβάνει: α) Ολική περικοπή των επιδοτήσεων στο μεγαλύτερο μέρος των φτωχομεσαίων αγροτών και των ετερο-απασχολούμενων αγροτών. β) Μείωση της επιλεξιμότητας βοσκοτόπων και καλλιεργούμενων εκτάσεων. γ) Μικρή μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων στους μεγαλοαγρότες και τους μεγαλοκτηνοτρόφους.

Τα διαχειριστικά σχέδια εργαλεία σε βάρος των μικρών κτηνοτρόφων

Τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκοτόπων θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο από την κυβέρνηση και την Ε.Ε. για να «πεταχτούν» εκτός επιδοτήσεων οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θα χαρακτηριστούν ως μη βιώσιμες. Με το επιχείρημα πως οι διαθέσιμες εκτάσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες βόσκησης. Επίσης, οι μελέτες αυτές θα χρησιμοποιηθούν και ως εργαλεία για να μεταφερθούν επιδοτήσεις από ορισμένες περιοχές σε άλλες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι μεγαλοκτηνοτρόφοι.

Οι φτωχομεσαίοι κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα των νησιών και των ορεινών όγκων της χώρας είναι βέβαιο ότι θα βγουν χαμένοι από την νέα ΚΑΠ. Μαζί με αυτούς χαμένοι θα βγουν και οι μικροεπαγγελματίες των χωριών και των κωμοπόλεων της ελληνικής υπαίθρου που ταυτόχρονα διατηρούν μικρά κοπάδια για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Η περιφερειακή αρχή του κ. Μουτζούρη και οι παρατάξεις της κας Καλογήρου, του κ. Χριστόφα και του κ. Σπιλάνη με την ψήφο τους απέδειξαν ότι είναι οι καλύτεροι συνεργάτες της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και των μεγαλοκτηνοτρόφων. Διότι με την ψήφο τους άνοιξαν το δρόμο για την εφαρμογή μιας εξαιρετικά καταστροφικής πολιτικής.

Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η άποψη πως τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκοτόπων θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση των υφιστάμενων βοσκοτόπων, την προστασία της φύσης και την αντιμετώπιση της υπερβόσκησης. Όπως αποδείχθηκε κατά την συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο, δεν υπάρχει φορέας που θα αναλάβει να υλοποιήσει όλα τα παραπάνω, ούτε φυσικά υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι.

Η Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των φτωχομεσαίων κτηνοτρόφων των νησιών μας και στηρίζει τους αγώνες τους. Οι μικροί κτηνοτρόφοι και αγρότες ενταγμένοι σε ένα πλαίσιο κεντρικού σχεδιασμού και οργάνωσης της παραγωγής, μπορούν να εξασφαλίσουν την διατροφή των κατοίκων και των επισκεπτών της χώρας με επαρκείς ποσότητες υγιεινών τροφίμων. Μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό θα μειωθούν οι αρνητικές παρεμβάσεις στο περιβάλλον από την πρωτογενή παραγωγή, όπως και η χρήση φαρμακευτικών σκευασμένων και λιπασμάτων.

Όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε ευκαιρία τονίζουμε, πως η Περιφέρεια έχει μετεξελιχθεί σε τμήμα του κρατικού μηχανισμού που εξειδικεύει τις πολιτικές του σε τοπικό επίπεδο. Αυτό ακριβώς κάνει και η σημερινή περιφερειακή αρχή σε συνεργασία με τις παρατάξεις που αποτελούν την συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, προωθούν τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκοτόπων που καταδείχθηκαν παραπάνω πόσο καταστροφικά θα είναι. Η Ανταρσία στο Αιγαίο από την προεκλογική περίοδο του 2019 είχε ξεκάθαρα δηλώσει ότι θα είναι η φωνή της αντιπολίτευσης, η φωνή του λαού μέσα και έξω από το περιφερειακό συμβούλιο.

Πρόσκληση στους αγρότες για αγώνα

Καλούμε τους φτωχομεσαίους αγρότες των νησιών του Βορείου Αιγαίου να αγωνιστούν για:

1) Ανατροπή της ΚΑΠ κι όλων των μέτρων που τη συνοδεύουν, όπως είναι τα διαχειριστικά σχέδια για τους βοσκοτόπους. Να μην περάσουν περικοπές των επιδοτήσεων και οι περιορισμοί της νέας ΚΑΠ.

2) Την δημιουργία δημοκρατικών πρωτοβάθμιων παραγωγικών συνεταιρισμών των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων και αλιέων. Συνεταιρισμοί ενταγμένοι σε μια σχεδιασμένη οικονομία που θα ευνοεί τη διαμόρφωση «ελεύθερα συνεταιρισμένων παραγωγών», με κοινωνικοποιημένη τη γη και με εργατικό έλεγχο.

2)Την εθνικοποίηση – κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση των τραπεζών και όλων των αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας

3)Την δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα τροφίμων, ερευνητικών κέντρων, κέντρων σποροπαραγωγής σε συνεργασία με τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς και τα πανεπιστήμια, που θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού με κεντρικό σχεδιασμό και με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Με δημόσια πανεπιστήμια υποταγμένα στις κοινωνικές ανάγκες και όχι στη καπιταλιστική μηχανή.

4) Έναν δημόσιο φορέα τροφίμων που θα ελέγχει πλήρως τα σημεία πώλησης (σούπερ μάρκετ), με δημοκρατικό εργατικό έλεγχο στην επάρκεια, στη διάθεση και στον έλεγχο των τιμών.

5) α)Την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών επιβίωσης για να υπάρχουν όροι παραμονής στην ύπαιθρο αλλά και την επιστροφή κόσμου από τα αστικά κέντρα σε αυτήν. β) Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα για αξιοπρεπή ζωή.   γ) Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών σε σπίτια, οικόπεδα και αγροκτήματα για τους φτωχομεσαίους αγρότες. δ) Αφορολόγητο το οικογενειακό αγροτικό εισόδημα 12.000 ευρώ και 5000 ευρώ για κάθε παιδί. Να καταργηθεί το μητρώο αγροτών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων που ξεκληρίζει τη φτωχολογιά και συμπιέζει τους μεσαίους παραγωγούς. ε) Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις σε βάρος των φτωχομεσαίων αγροτών και των εργαζομένων. στ)Αφορολόγητο πετρέλαιο για να καλλιεργηθεί η γη. Άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος. Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα καλλιεργητικά μέσα και εφόδια για τη μείωση του κόστους παραγωγής. ζ) Πλήρη δημόσια ασφάλιση της παραγωγής.

* Ο κ. Νίκος Μανάβης είναι περιφερειακός σύμβουλος της Ανταρσίας στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια