«Τράβηξε το αυτί» η ΕΑΑΔΗΣΥ στην διοίκηση του νοσοκομείου Χίου για την βιομηχανία των απευθείας αναθέσεων

Εκτός θεσμικού πλαισίου κινούνται εδώ και 15 μήνες η διοικήτρια του νοσοκομείου Χίου κα Ελένη Κανταράκη και η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, που έχουν επιδοθεί σε βιομηχανία απευθείας αναθέσεων, ειδικότερα δε στον τομέα καθαριότητας του νοσοκομείου.

Από τα τέλη του 2021 για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από την 1.1.2022 έως 14.4.2023 έχουν εγκρίνει απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. συνολικού ποσού 1.172.384,87 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και… συνεχίζουν.

Στην υπόθεση παρενέβη πρόσφατα η ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία επεσήμανε στην διοίκηση του νοσοκομείου Χίου ότι όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις δεν έχουν την σύμφωνη γνώμη της, αφού ουδέποτε εζητήθη, αν και τούτο  επιτάσσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου είχε υποχρέωση να ζητήσει από την ΕΑΑΔΗΣΥ την σύμφωνη γνώμη της εφόσον οι απευθείας αναθέσεις ξεπερνούσαν το όριο των 140.000 ευρώ, που είναι το κατώφλι για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, όπως είναι και το νοσοκομείο. Δηλαδή, πάνω από το ποσό αυτό έπρεπε να είχε ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της.

Ωστόσο, η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου «παρερμήνευσε» τους κανόνες και ειδικότερα:

– «Θεώρησε» ότι το νοσοκομείο Χίου δεν εντάσσεται στους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά στις «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές», όπου το όριο είναι 215.000 ευρώ.

– Ανεξάρτητα, όμως, αν το όριο είναι οι 140.000 ή 215.000 ευρώ η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου «ερμήνευσε» ότι το όποιο όριο αφορά κάθε ξεχωριστή σύμβαση απευθείας ανάθεσης, ενώ το όριο αφορά το σύνολο των απευθείας αναθέσεων για τις ίδιες υπηρεσίες, εν προκειμένω τις υπηρεσίες καθαριότητας για την περίοδο των 15 και πλέον μηνών στην ΓΕΝ-ΚΑ ή και για όσο αυτές θα συνεχισθούν.

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι ενώ βρίσκονται εκτός θεσμικού πλαισίου οι συγκεκριμένες απευθείας αναθέσεις, η ΕΑΑΔΗΣΥ δεν έχει την δυνατότητα – όπως τουλάχιστον υποστηρίζει αρμόδιος παράγοντας – να επιβάλλει τις οποιασδήποτε κυρώσεις στην διοίκηση του νοσοκομείου Χίου!

Ακόμα δε και αν η ΕΑΑΔΗΣΥ αρνηθεί να παράσχει την σύμφωνη γνώμη της σε σχετικό αίτημα του νοσοκομείου Χίου και η διοίκηση αποφασίσει να κάνει τα… δικά της και πάλι δηλώνεται αδυναμία επιβολής κυρώσεων!

Τέρμα οι τρίμηνες, τώρα πάνε για εξάμηνες και εννεάμηνες απευθείας αναθέσεις

Μετά την κατά τα ανωτέρω παρέμβαση της ΕΑΑΔΗΣΥ στην διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, η τελευταία έρχεται να προαναγγείλει νέες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ αυτή τη φορά με εξάμηνη σύμβαση και με δικαίωμα προαίρεσης τριών μηνών ακόμα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα ανέλθει για το εξάμηνο στο ποσό των 485.550 ευρώ με τον ΦΠΑ και για το επιπλέον τρίμηνο σε 242.775 ευρώ με ΦΠΑ, ήτοι συνολικά για τους εννέα μήνες σε 728.325 ευρώ με τον ΦΠΑ.Με αυτή την προοπτική οι απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών καθαριότητας στην ΓΕΝ-ΚΑ θα προσεγγίσουν στα δύο εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου για την νέα απευθείας ανάθεση επικαλείται το γεγονός ότι ο διαγωνισμός έχει εμπλακεί σε δικαστική διαδικασία και δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 14 Απριλίου 2023, οπότε και λήγει η τρέχουσα σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

Αυτή τη φορά, όμως, μετά το «τράβηγμα του αυτιού», η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου θα υποβάλει αίτημα στην ΕΑΑΔΗΣΥ, προκειμένου να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη της – αν φυσικά τούτο γίνει δεκτό – και προς τούτο το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου έλαβε σχετική απόφαση στην χθεσινή – Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 – συνεδρίασή του.

Μέχρι τότε, αλλά και μετά, όλοι θα μένουμε με την… απορία πώς είναι δυνατόν η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου να αγνοεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να το παραβιάζει και παρά ταύτα να βρίσκεται στον χώρο του ανέλεγκτου και ουσιαστικά του ακαταδίωκτου!!!

Σχόλια