Βραβεία αριστείας σε μαθητές και μαθήτριες, από το ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»

Ανακοινώθηκαν από το ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών δικαιουμένων βραβείου αριστείας, σύμφωνα με τη βαθμολογία και την σειρά επιτυχίας εκάστου, με βάση την προκήρυξη του Ιδρύματος, η οποία δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Αναφέρεται – κατά περίπτωση – το κείμενο της προκήρυξης και ακολουθεί το όνομα του βραβευομένου / της βραβευομένης.

1. Στον πρώτο σε βαθμολογία αποφοιτούντα μαθητή ή μαθήτρια του επαγγελματικού λυκείου Καρδαμύλων, εφόσον λαμβάνει το απολυτήριό του/της με «άριστα».

Βραβείο στον μαθητή Μενέλαο Κύλλη του Γεωργίου με βαθμό 19,8.

2. Στον πρώτο σε βαθμολογία αποφοιτούντα μαθητή ή μαθήτρια του γενικού λυκείου Καρδαμύλων εφόσον λαμβάνει το απολυτήριό του/της με «άριστα».

Βραβείο στον μαθητή Χρήστο Ιωάννου του Κωνσταντίνου με βαθμό 19,4.

3. Στον πρώτο σε βαθμολογία αποφοιτούντα μαθητή ή μαθήτρια των γενικών ή επαγγελματικών λυκείων νομού Χίου, εφόσον λαμβάνει το απολυτήριό του/της με «άριστα».

Βραβείο στον μαθητή Μενέλαο Κύλλη του Γεωργίου με βαθμό 19,8 (ο μεγαλύτερος βαθμός απολυτηρίου του νομού Χίου).

4. Στον πρώτο σε βαθμολογία αποφοιτούντα αριστεύσαντα μαθητή των λυκείων (γενικών – επαγγελματικών) νομού Χίου, του οποίου η οικογένεια εμπίπτει στις προϋποθέσεις οικονομικής στήριξης.

Βραβείο στον μαθητή Απόστολο Βουλγαρέλη του Ανθίμου με βαθμό 19 (από «Παιδικά Χωριά SOS»).

5. Στην πρώτη σε βαθμολογία αποφοιτούσα αριστεύσασα μαθήτρια των Λυκείων (γενικών – επαγγελματικών) νομού Χίου της οποίας η οικογένεια εμπίπτει στις προϋποθέσεις οικονομικής στήριξης.

Βραβείο στη μαθήτρια Μαρία Κοσσένα του Νικολάου με βαθμό 19,1 (μονογονεϊκή οικογένεια).

6. Στον πρώτο σε βαθμολογία μαθητή/μαθήτρια ο οποίος αρίστευσε στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ανεξαρτήτως πανεπιστημιακής σχολής.

Βραβείο στην μαθήτρια Μαρία Φαρμάκη του Ευαγγέλου με 19.000 μόρια.

7. Στον πρώτο κατά σειρά αριστεύσαντα νεοεισαχθέντα με εξετάσεις Χιώτη σπουδαστή στην ΑΕΝ Πλοιάρχων Οινουσσών.

Βραβείο στον μαθητή Κωνσταντίνο – Μιχαήλ Μπουλαζέρη του Ηρακλή με 16.578 μόρια (απολυτήριο λυκείου 19).

8. Στον πρώτο κατά σειρά αριστεύσαντα νεοεισαχθέντα με εξετάσεις Χιώτη σπουδαστή στην ΑΕΝ Μηχανικών Χίου.

Βραβείο στον μαθητή Ιωάννη Γιαννά του Γεωργίου με 17.700 μόρια (απολυτήριο λυκείου 18).

9. Στον πρώτο αριστούχο νεοεισαχθέντα/νεοεισαχθείσα Χιώτη φοιτητή/φοιτήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Βραβείο στην μαθήτρια Δέσποινα Κοσσένα του Νικολάου με 17.888 μόρια (απολυτήριο λυκείου 19,3).

10. Στον πρώτο/πρώτη διπλωματούχο μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

(Θα ορισθεί από το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου.)

Στις περιπτώσεις 1 έως και 9 η βράβευση συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 500 ευρώ. Η βράβευση της περιπτώσεως 10 συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ.

Τα βραβεία θα επιδοθούν σε ειδική εκδήλωση τον προσεχή μήνα.