Ξεμένει οσονούπω από καύσιμα ο δήμος Χίου

Συναγερμός έχει σημάνει στον δήμο Χίου, καθώς  είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να ξεμείνουν από καύσιμα τα οχήματα και τα μηχανήματά του, αφού προκλήθηκε εμπλοκή στον διαγωνισμό για την προμήθεια των καυσίμων.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, το βράδυ και εξέτασε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, μετά την άρνηση της εταιρείας Revoil, που κέρδισε τον διαγωνισμό να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

«Επρόκειτο για μια πολύ καλή προσφορά», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος οικονομικών και τεχνικών Υπηρεσιών κ. Στρατής Γδύσης. «Ωστόσο, η Revoil στην πορεία διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να τιμολογήσει απευθείας τον δήμο Χίου. Μπορεί να δίνει καύσιμα στα πρατήρια, αλλά όχι στους πελάτες λιανικής, όπως είναι ο δήμος Χίου».

Η προμήθεια είναι οικονομικού αντικειμένου 350.000 έως 400.000 ευρώ και προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες του δήμου Χίου σε βενζίνη και πετρέλαιο έως το τέλος του 2015. Δεδομένου, όμως, ότι οι ποσότητες είναι μεγαλύτερες από όσες πράγματι θα καταναλωθούν, στην πράξη η ισχύς της σύμβασης φτάνει έως το τέλος Ιουνίου 2016.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συνέρχεται εκτάκτως σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015, η οικονομική επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει:

– Να κηρύξει έκπτωτη την Revoil από τον διαγωνισμό.

– Να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον δεύτερο μειοδότη, στο πρατήριο Σκουλούδη.

– Να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οχημάτων του δήμου Χίου έως ότου υπογραφεί η σύμβαση με τον προμηθευτή.

Μετά από τις εξελίξεις αυτές καταπίπτει και η εγγυητική επιστολή της Revoil, ύψους 7.500 ευρώ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια