Χριστουγεννιάτικος μποναμάς για τον ΚοιΣΠΕ «Ωρίων»

Με 3.189.991 ευρώ, επιχορηγούνται οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (ΚοιΣΠΕ), μετά από απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού.

Από τη Χίο επιχορηγείται ο κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης τομέας ψυχικής υγείας Χίου «Ωρίων» με 67.826 ευρώ.

Η επιχορήγηση των ΚοιΣΠΕ, που είναι φέτος υπερδιπλάσια σε σχέση με πέρυσι (ήταν 1.167. 000 ευρώ), έχει ως στόχο την περαιτέρω υποστήριξη, την εμβάθυνση της θεραπευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των νέων θέσεων εργασίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Οι ΚοιΣΠΕ αποτελούν βασικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και της διαδικασίας αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ψυχικά ασθενών.

Πρόκειται, δηλαδή, για θεραπευτικές μονάδες ψυχικής υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για μονάδες κοινωνικής οικονομίας, που επιδιώκουν την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών τους μέσω της εργασίας τους και προωθούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία σε τοπικό επίπεδο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.