Υποχρεωτική η εγγραφή των εργοδοτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ

Πιλοτικά θα λειτουργεί από την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 έως και την Παρασκευή
13 Σεπτεμβρίου 2019 η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της αποστολής εγγράφων
του ΣΕΠΕ (δελτία ελέγχου, πράξεις επιβολής προστίμων, κλπ.), στους εργοδότες μέσω της
διαδικτυακής πύλης (portal), www.sepenet.gr, όπως ενημερώνει το τμήμα Χίου του ΣΕΠΕ.

To portal θα παραμείνει εκτός λειτουργίας στις 22.7.2019.

Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας καθίσταται υποχρεωτική από την Δευτέρα
16 Σεπτεμβρίου 2019. Καλούνται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες
ενέργειες να κάνουν την εγγραφή τους στο portal www.sepenet.gr.

Η πρόσβαση των εργαζομένων στην ΕΡΓΑΝΗ

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της
πλατφόρμας με την οποία οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ».

Η δυνατότητα πρόσβασης θα παρέχεται πιλοτικά από τις 18:00 έως τις 08:00 καθημερινά στον
διαδικτυακό τόπο employees.yeka.gr και από τις 15 Ιουλίου για όλη την διάρκεια της
ημέρας. Οι εργαζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που έχουν
υποβληθεί από την 1.1.2017 και έπειτα.

Μέσα από την ρύθμιση αυτή ενισχύεται η πρόσβαση των εργαζομένων στην πληροφορία και η
προστασία τους απέναντι σε φαινόμενα αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης
εργασίας.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια