Υποστελεχωμένες οι διευθύνσεις αστυνομίας των νησιών του Βορείου Αιγαίου

Υποστελεχωμένες είναι οι διευθύνσεις αστυνομίας των νησιών του Βορείου Αιγαίου, επισημαίνει η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, με έγγραφό της προς τον αρχηγό της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι εξής κενές οργανικές θέσεις: Μια θέση αστυνόμου και μία υπαστυνόμου στην Δ.Α. Λέσβου, τέσσερις θέσεις αστυνόμων και μία υπαστυνόμου στην Δ.Α. Χίου και τρεις θέσεις Αστυνόμων στην Δ.Α. Σάμου.

Επιπρόσθετα, συνεχίζει στο έγγραφό της η Ένωση, «η στελέχωση των διευθύνσεων αστυνομίας του Βορείου Αιγαίου με 580 συνοριακούς φύλακες, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων αξιωματικών σε αυτές, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ιδίως ως προς τον αναγκαίο έλεγχο και εποπτεία του προσωπικού.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως θέσετε τα ανωτέρω στο αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων, ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις αξιωματικών κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2021».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια