Αντίθετη η Χιακή Συμπολιτεία στην πρόσληψη εταιρείας security για το λιμάνι της Χίου

Ιδιωτική εταιρεία security στο Λιμάνι; Όχι, ευχαριστώ!

Την πλήρη αντίθεσή της στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Χίου να προσλάβει ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας για το λιμάνι της Χίου, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Χιακή Συμπολιτεία.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση σύναψης σύμβασης ύψους 63.000 με ιδιωτική εταιρεία security, ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Παρά τις επίμονες παρεμβάσεις του εκπροσώπου της Χιακής Συμπολιτείας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μια σειρά καίριων και ουσιαστικών ερωτημάτων έμεινε αναπάντητη από τους υπεύθυνους του Λιμενικού Ταμείου και συγκεκριμένα:

  • Ποια είναι τα συγκεκριμένα καθήκοντα φύλαξης που ανατίθενται στην Εταιρεία;
  • Για ποιους λόγους αυτά τα καθήκοντα δεν μπορεί να τα αναλάβει η εντεταλμένη δημόσια αρχή, στην περίπτωσή μας το Λιμενικό Σώμα;
  • Πότε προέκυψαν οι ανάγκες φύλαξης και σε υλοποίηση ποιων εντολών καταρτίστηκε η συγκεκριμένη σύμβαση;

Στα ερωτήματα αυτά αφενός ήταν εμφανής η έλλειψη ενημέρωσης και, αφετέρου, υπήρξε μια θολή και αόριστη επίκληση της έννοιας του «απορρήτου» που παραβιάζει κάθε αρχή διαφάνειας και σωστής ενημέρωσης.

Σε μια εποχή που περικόπτονται από παντού πόροι για την Αυτοδιοίκηση, καταλήγει η ανακοίνωση της Χιακής Συμπολιτείας, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν θα έπρεπε να «περισσεύουν» 63.000 € ετησίως για εταιρείες security.