ΑΤΜ της Eurobank εγκαταστάθηκε και λειτουργεί, στο Ταχυδρομείο Βολισσού

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί, στη Βολισσό, από την τράπεζα Eurobank μηχάνημα αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ΑΤΜ), για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των κατοίκων της Βολισσού, όσο και των άλλων χωριών της Αμανής.

Το ΑΤΜ, όπως είχαμε αναφέρει σε ρεπορτάζ μας την 1.12.2014, εγκαταστάθηκε στον χώρο που στεγάζεται το Ταχυδρομείο της Βολισσού, προκειμένου να είναι ευχερέστερος ο έλεγχός του και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος.

Το πρόβλημα έλλειψης ΑΤΜ ήταν ιδιαίτερα σοβαρό για τους κατοίκους της Αμανής, αφού τα τελευταία χρόνια ουδεμία τράπεζα είχε ενδιαφερθεί για την τοποθέτησή του, επικαλούμενη το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις πολύ λίγες συναλλαγές που εκτελούντο.