Κατά της αλλαγής καθεστώτος του ΦΠΑ στα νησιά τάσσεται και η ΚΕΔΕ

Να απορρίψει το παράλογο αίτημα αλλαγής του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ, που ισχύει σήμερα σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ζητεί από τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Γιώργος Πατούλης.

Πρόκειται, τονίζεται στην επιστολή του κ. Πατούλη, για ζήτημα εθνικής επιβίωσης η διατήρησή του κι όχι προνόμιο, όπως λανθασμένα κάποιοι θεωρούν.

Στην επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει – μεταξύ άλλων – ότι:

« Το  ειδικό φορολογικό καθεστώς προβλέφθηκε από την ελληνική πολιτεία με σκοπό να αντισταθμίσει ως ένα βαθμό τις δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων και το ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που ζουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992, στο άρθρο 120 προβλέπει εξαιρέσεις στην εφαρμογή του κοινού συστήματος του ΦΠΑ στα κράτη – μέλη. Για τις εξαιρέσεις αυτές έχει τοποθετηθεί θετικά και ο αρμόδιος πρώην Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ε.Ε. κ. Olli Rehn. Ενώ σημειώνουμε η Οδηγία έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη – μέλη, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών.

Η πρόταση των δανειστών να καταργηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς που ισχύει σήμερα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Επίσης, προτείνεται σε μια χρονική περίοδο όπου έχει επέλθει σημαντική περικοπή ευρωπαϊκών πόρων για την εκτέλεση βασικών έργων υποδομής στις περιοχές αυτές, ενώ και το δημοσιονομικό όφελος θα είναι αμελητέο».