Τρέχουν να προλάβουν για τον περιφερειακό

Τρέχουν και δεν φτάνουν στον δήμο Χίου για να προλάβουν τις προθεσμίες, να αναθέσουν το έργο του περιφερειακού δρόμου παράκαμψης της πόλης και να το ολοκληρώσουν πριν το τέλος του 2015, άλλως χάνεται η χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ.

Το έργο αφορά την πρώτη φάση του περιφερειακού και έχει ως αντικείμενο τον εγκιβωτισμό του Παρθένη ποταμού μέχρι τη θάλασσα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το θέμα ήρθε σήμερα στην οικονομική επιτροπή του δήμου Χίου, η οποία εκλήθη να αποφασίσει για την ανάθεσή του σε άλλον εργολάβο, διαφορετικό από εκείνον που είχε μειοδοτήσει στον διαγωνισμό. Στο διάστημα από τη διενέργεια του διαγωνισμού έως σήμερα το έργο είχε εμπλακεί σε δικαστικές διαδικασίες, μετά τις ενστάσεις των διαγωνισθέντων, με αποτέλεσμα να έχουν λήξει η ισχύς των προσφορών και οι εγγυητικές επιστολές τους.

oikonomiki 004

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε στη συνεδρίαση ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Χαρ. Τσακός, οι διαγωνισθέντες εκλήθησαν μέσα σε τακτή προθεσμία, που έληξε τη προηγούμενη Πέμπτη, να επικαιροποιήσουν τις προσφορές και τις εγγυητικές επιστολές τους. Από τις 8 εταιρείες, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ανταποκρίθηκαν μόνον οι δύο. Με βάση δε τις κατατεθείσες προσφορές στον διαγωνισμό, νέος μειοδότης είναι η εταιρεία P&C DEVELOPMENT SA (τέταρτη κατά σειρά στον διαγωνισμό), η οποία είχε προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 25,03%. Ο αρχικός μειοδότης του διαγωνισμού (ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.) είχε προσφέρει έκπτωση 36,52%.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου έως τον Νοέμβριο του 2015, κάτι που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, αφού στην υπόθεση εμπλέκονται κι άλλοι φορείς (Αρχαιολογία, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΧ). Επιπλέον, προστίθεται και η αβεβαιότητα των καιρικών συνθηκών, αν δηλαδή μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα – λόγω του επερχόμενου χειμώνα – θα μπορέσει ο ανάδοχος να εκτελεί αδιαλείπτως και με ασφάλεια τις εργασίες.