Άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Την χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας έως τριών μηνών και 15 ημερών, αποκλειστικά μετά την λήξη της άδειας μητρότητας, στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, στα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και στα μέλη του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, που κατετέθη στην Βουλή, την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του, επιδιώκεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα (άρθρο 53 του ν. 3528/07), όσον αφορά τη δυνατότητα των αναπληρωτριών να επιλέγουν μεταξύ της άδειας ανατροφής τέκνου και του μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/92 και της περίπτ. γ’ της παρ. 45 του άρθρου 13 του ν. 3149/03.

Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με την συνταγματική επιταγή για την προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια