Παρατείνεται, λόγω εκλογών, η είσοδος στις ΑΕΝ αποφοίτων λυκείων χωρίς εξετάσεις

Οι επερχόμενες εκλογές, εντός του 2019, συνοδεύονται από τις συνήθεις παροχές και εκπτώσεις, όπως η ανακοινωθείσα, την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, από το υπουργείο Παιδείας περί εισόδου άνευ εξετάσεων αποφοίτων λυκείων στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η δυνατότητα αυτή, για όσους αποφοίτους λυκείων είχαν ναυτική θητεία, είχε καταργηθεί και είχε ορισθεί ότι πλέον όλοι θα εισέρχονται στις ΑΕΝ μόνο μέσω του συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας. Η πρόβλεψη αυτή μετατίθεται για ένα έτος, ήτοι από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Την σχετική τροπολογία, που αναφέρει ότι η εισαγωγή για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται με όλους τους τρόπους που ίσχυαν μέχρι τη σχολική χρονιά 2017-18, κατέθεσε στην /Βουλή το υπουργείο Παιδείας, το οποίο σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «ικανοποιείται έτσι ένα αίτημα των μαθητών/-τριών και δίνεται εύλογος χρόνος προσαρμογής στο νέο σύστημα».

Με την ίδια τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/-τριες   του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων των ΕΠΑΛ, οι οποίοι ναυτολογούνται, να αποκτούν εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η σύντμηση του χρόνου απόκτησης αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η επαρκής φοίτησή τους, υποστηρίζει το Υπουργείο.

Η τροπολογία κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια