Αναρτήθηκαν οι πίνακες των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015, τα οριστικά μητρώα των δικαιούχων – ωφελουμένων και των παρόχων, καθώς και οι οριστικοί πίνακες των αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2015 – 2016.

Οι δικαιούχοι τoυ μητρώου δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου, που να πιστοποιεί την επιλογή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά και μπορεί να ενεργοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2016. Έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το μητρώο παρόχων για κρατήσεις δωματίων. Οι πάροχοι εν συνεχεία ελέγχουν την ύπαρξη επιταγής και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.