Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κοινωφελούς για την πυροπροστασία

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, στην διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία της χώρας.

Στη Χίο και συγκεκριμένα στο δασαρχείο Χίου, μέσω της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προβλέπεται η πρόσληψη συνολικά 64 ατόμων ως εξής: 2 γεωτεχνικών (δασοπόνων) Π.Ε., 2 δασοπόνων Τ.Ε., 4 ειδικών δασικής προστασίας Δ.Ε., ενός οδηγού με δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας Δ.Ε., ενός φύλακα Δ.Ε., 4 διοικητικού – λογιστικού Δ.Ε. και 50 εργατών Υ.Ε.

  • Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν:
  1. Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων
  2. Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων
  3. Προσωρινός πίνακας αποκλειοµένων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 15-6-2018, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως και για τη μοριοδότησή τους µε τους ακόλουθους τρόπους:

  • Από το μητρώο ανέργων µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
  • Από τους πίνακες κατάταξης µε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού τους, πληροφορούνται για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον πίνακα αποκλειομένων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια