Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για 465 προσλήψεις στην ΓΓΔΕ

Εκδόθηκαν την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 και καταχωρήθηκαν δυο σύστημα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2015 (ΦΕΚ 3/14-5-2015, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 465 θέσεων τακτικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα, ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια