Αναζητείται διοικητής για την προσφυγική δομή της ΒΙΑΛ, στη Χίο

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, κατηγορίας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, για την θέση του διοικητή, με θητεία διάρκειας ενός έτους στην κλειστή ελεγχόμενη δομή Χίου, δημοσιεύθηκε από την υπηρεσίας υποδοχής
και ταυτοποίησης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι υποψήφιοι για την θέση του διοικητή στην δομή της ΒΙΑΛ πρέπει να διαθέτουν ικανότητα και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης και γνώση σε καλό επίπεδο, μίας τουλάχιστον ξένης, επίσημης γλώσσας, κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του διοικητή έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 10664/2020 (ΦΕΚ 706 ΥΟΔΔ/03-09-2020) κοινή υπουργική απόφαση στα 1800 ευρώ (βασικός μισθός), πλέον επιδόματος ευθύνης και οικογενειακής παροχής.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από την Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, και ώρα 15:00.

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

vial_dioikitis