Απέχουν από τις δημοπρασίες οι εργολήπτες δημοσίων έργων

Αποχή από τις δημοπρασίες των δημοσίων έργων της Χίου, από την ΔΕΥΑΧ, καθώς και τους λοιπούς φορείς εκτέλεσης έργων, ανακοίνωσαν οι εργολήπτες δημοσίων έργων του νησιού, την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017.

Αιτία η δυσκολία έκδοσης από την αρχή του έτους εγγυητικών επιστολών από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), το οποίο απαιτεί (για τη έκδοση της εγγυητικής) την δέσμευση μετρητών σε τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών.

Την απόφασή τους για αποχή από τις δημοπρασίες έχει γνωστοποιήσει ο Σύλλογος των εργοληπτών της Χίου στην ΔΕΥΑΧ, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στον δήμο Χίου.