Από 29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για προσλήψεις στους δήμους Ψαρών και Οινουσσών

Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 αρχίζει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση 118 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε όλη τη χώρα, μεταξύ δε τούτων και στους δήμους Ψαρών και Οινουσσών.

Συγκεκριμένα:

Στον δήμο Οινουσσών προβλέπονται τρεις προσλήψεις προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των ειδικοτήτων οικονομικού – λογιστικού, πληροφορικής και πολιτικών μηχανικών.

Στον δήμο Ψαρών προβλέπονται δύο προσλήψεις τεχνολογικής εκπαίδευσης των ειδικοτήτων διοικητικού – λογιστικού και μηχανικών πολιτικών έργων υποδομής.

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι εκδόθηκε η 10Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 29/10.10.2018/τ. ΑΣΕΠ) και επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την προκήρυξη 10Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ηςΝοεμβρίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια