Αποκτά προοπτική το φράγμα «Κόρης Γεφύρι»

Προοπτική αξιοποίησης, ουσιαστικά με την προβλεφθείσα χρήση του, αρχίζει να αποκτά το πολύπαθο φράγμα «Κόρης Γεφύρι», μετά την ένταξή του στα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στα πρώτα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017.

Το έργο εντάσσεται με το ποσό των 2.340.000 ευρώ και αφορά την κατασκευή δικτύων άρδευσης της περιοχής Κάμπου, με φορέα της πρότασης και δικαιούχο την ΔΕΥΑΧ.

Το έργο αυτό είναι ένα από τα συνολικά έξι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που εντάσσονται στα υπόψη προγράμματα με προϋπολογισμό 8.205.438 ευρώ, καθώς και άλλα πέντε της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με προϋπολογισμό 7.285.188 ευρώ. Προβλέπεται δε ότι τα προγράμματα αυτά θα στηρίξουν τα νησιά με επιπλέον εθνικούς πόρους της τάξης των 50 εκατ. ευρώ.

Την σχετική απόφαση υπέγραψε  ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος δήλωσε ότι:

«Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των νησιών του Αιγαίου και παρέχουμε τους πόρους και τα κατάλληλα εργαλεία για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Πριν λίγους μήνες ξεκινήσαμε τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που θέτει η νησιωτικότητα και να ενισχύσουμε περισσότερο τα νησιά που σηκώνουν το κύριο βάρος των προσφυγικών ροών.

Τα προγράμματα συνάντησαν μεγάλη επιτυχία και κατατέθηκαν δεκάδες ποιοτικές προτάσεις των οποίων η αξιολόγηση ολοκληρώνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας. Σήμερα εντάσσουμε τα πρώτα έργα προϋπολογισμού 15,5 εκατ. ευρώ περίπου (6 στο Βόρειο Αιγαίο και 5 στο Νότιο). Χωροθετούνται τόσο σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά όσο και σε μεγαλύτερα που έχουν δεχτεί το κύριο βάρος των προσφυγικών ροών.

Πρόκειται για έργα υψηλής προτεραιότητας που αναβαθμίζουν τις τοπικές υποδομές, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών και ενισχύουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών οικονομιών. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενταχθούν δεκάδες νέα έργα τόσο στα προγράμματα αυτά όσο και σε νέα προγράμματα που προετοιμάζει το Υπουργείο μας».

Δηλώσεις της Χριστιάνας Καλογήρου

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου αναφερόμενη στην απόφαση ένταξης των συγκεκριμένων έργων στα ειδικά αναπτξιακά προγράμματα δήλωσε τα ακόλουθα:

«Αποτελεί ιδιαίτερα θετικό γεγονός η ένταξη στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου των 6 πρώτων έργων.

Εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή αναγκαιότητα για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η συμπλήρωση και άμεση ένταξη των υπολοίπων έργων μέχρι την κάλυψη του αρχικού προϋπολογισμού των 25 εκατ. ευρώ.

Πέραν της αυτονόητης χρησιμότητας των έργων που χρηματοδοτούνται από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, μέγιστη προτεραιότητα παραμένει για τα νησιά μας, για την οικονομική και κοινωνική, η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ. Το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά μας που προβλέπεται να παύσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018, είναι μία ουσιαστική στήριξη μιας περιοχής που ειδικά δοκιμάζεται μέσα στις συνθήκες της σημερινής κρίσης».

anaptixiaka 1anaptixiaka 2