Αποζημιώσεις σε 107 δικαιούχους για ζημιές λόγω προσφυγικού (πίνακας)

Από 194 έως 13.202 ευρώ κυμαίνονται οι αποζημιώσεις σε 107 ιδιοκτήτες, που εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή του δήμου Χίου για τις ζημιές που φέρεται να υπέστησαν λόγω προσφυγικών ροών και σύμφωνα με τις αιτήσεις που είχαν κατατεθεί για το έτος 2020.

Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 243.243,65 ευρώ και αφορά ιδιοκτησίες στην περιοχή του Χαλκειούς, αλλά και σε άλλα σημεία της Χίου, με την επισήμανση εκ μέρους της επιτροπής επεξεργασίας των αιτήσεων και κατάρτισης του πίνακα των δικαιούχων:

«Η επιτροπή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με βεβαιότητα αν οι ζημιές προκλήθηκαν από πρόσφυγες, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται ρητά στο δελτίο συμβάντων της αστυνομίας ή του δασαρχείου. Οι περισσότερες ζημιές έχουν γίνει πολύ καιρό πριν και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, έχουν αποκατασταθεί. Η επιτροπή έκανε εκτίμηση, από φωτογραφίες και από τη δήλωση του αιτούντα».

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες ζημιές αφορούν καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς και εγκαταστάσεις.

Ακολουθεί ο πίνακας των δικαιούχων