Αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου το ψάρεμα της λακέρδας στον όρμο Μεστών

Από τις 15 Φεβρουαρίου και έως τις 30 Απριλίου 2024 και κατά τις ώρες από 07:00 ως 12:00 και από 14:00 ως και 18:00 θα επιτρέπεται η αλιεία της λακέρδας στον όρμο των Μεστών Χίου, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του λιμεναρχείου Χίου, το οποίο σημειώνει ότι:

– Η διενέργεια της αλιείας θα πραγματοποιείται από ένα σκάφος κάθε φορά με τα επιτρεπόμενα αλιευτικά μέσα και εργαλεία, τηρουμένων των περιορισμών που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

– Οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών υποχρεούνται έγκαιρα και οπωσδήποτε 24 ώρες πριν να ενημερώνουν τον λιμενικό σταθμό Μεστών.