Χωρίς οικονομικό βοήθημα οι εκτός δομών πρόσφυγες από την 1η Ιουλίου

Από την 1η Ιουλίου 2021 θα σταματήσει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος, σε αιτούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι δεν στεγάζονται σε δομές ευθύνης του ΥΜΑ ή και συνεργαζόμενων με το ΥΜΑ φορέων.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου, την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, αναφέρεται ότι έγινε σχετική ενημέρωση από τον γενικό γραμματέα υποδοχής αιτούντων άσυλο κ. Μάνο Λογοθέτη προς τους εκπροσώπους της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα και διευκρινίζεται ότι «οι υλικές συνθήκες υποδοχής θα παρέχονται συνολικά μαζί με τη στέγαση και εφόσον η παρουσία των ωφελούμενων επιβεβαιώνεται αυτοπρόσωπα κάθε μήνα από τον φορέα στέγασης». 

Οι ωφελούμενοι οικονομικού βοηθήματος που συγκαταλέγονται στον αστικό πληθυσμό, εφόσον δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στέγασης στους αρμόδιους φορείς.  Οι υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επεξεργάζονται ήδη όλες τις αιτήσεις στέγασης που έχουν υποβληθεί από τον αστικό πληθυσμό.