Χρηματοδότηση για ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων σε Οινούσσες και Ψαρά

Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Βόρειο ΑΙΓΑΙΟ 2021-27 (ΕΣΠΑ) τα έργα:

1.    ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

συνολικής δημοσίας δαπάνης 486.130 €

2.    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

συνολικής δημοσίας δαπάνης 966.271 €