Διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους της πόλης για αφαίρεση των χριστουγεννιάτικων

Προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες για την αφαίρεση του εορταστικού διακόσμου από την πόλη, θα απαιτηθεί – όπως ανακοίνωσε ο δήμος Χίου – η διακοπή της κυκλοφορίας την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 στις παρακάτω οδούς:

• Οδός Βενιζέλου κατά τις ώρες 08:30 έως 9:30.

• Οδός Ροδοκανάκη κατά τις ώρες 9:30 έως 10:30.

• Οδός Κοραή κατά τις ώρες 10:30 έως 11:00.
Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών σε μικρότερο διάστημα, η οδός θα δοθεί πιο σύντομα σε κυκλοφορία.