Διαθέσιμη και για την σύσταση Ο.Ε. και Ε.Ε. η πλατφόρμα e-ΥΜΣ

Η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, πλέον, διαθέσιμη από την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και για την σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές.

Συγκεκριμένα, οι ΕΠΕ θα μπορούν να συστήνονται μέσω της e-ΥΜΣ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και οι Α.Ε. εντός Μαρτίου 2019, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου στους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της e-ΥΜΣ έχουν συσταθεί 1665 εταιρείες, εκ των οποίων οι 1629 είναι ΙΚΕ, οι 20 είναι Ε.Ε. και οι 16 είναι Ο.Ε.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία μειώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος και τον χρόνο σύστασης μιας εταιρείας. Η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά Αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Ο ελάχιστος χρόνος σύστασης που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr