Εγκρίθηκε η αγορά της ΒΙΑΛ για ανακύκλωση και στο βάθος hot spot

Με το ποσό των 200.000 ευρώ ως προκαταβολή, ποσό που προέρχεται από χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών, θα χρηματοδοτήσει ο δήμος Χίου την αγορά του ακινήτου της ΒΙΑΛ, όπου είναι εγκατεστημένες ήδη οι υπηρεσίες ανακύκλωσης και θα δημιουργηθεί – στον ίδιο χώρο – το hot spot της Χίου.

Η απόφαση ελήφθη, μέσα σε έντονες αντιδράσεις από τις παρατάξεις της Χιακής Συμπολιτείας και της Λαϊκής Συσπείρωσης, από το δημοτικό συμβούλιο, το βράδυ της Δευτέρας, 21 Δεκεμβρίου 2015, που τάχθηκαν κατά της αγοράς του ακινήτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και για το hot spot.

Το υπόλοιπο ποσό για την αγορά του ακινήτου θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό και θα καταβληθεί συγκεκριμένα ποσό 235.000 στο τέλος του 2016 κι άλλες 235.000 ευρώ στο τέλος του 2017.