Εκτός μουσικού σχολείου Χίου εφέτος σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι

Μόνο 24 μαθητές και μαθήτριες θα εισαχθούν εφέτος, κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020,  στο μουσικό σχολείο Χίου επί συνόλου 42 αιτήσεων από τα δημοτικά σχολεία της Χίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Το γεγονός επισημαίνουν και διαμαρτύρονται προς τούτο η διεύθυνση, ο σύλλογος διδασκόντων και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του μουσικού σχολείου Χίου.

Επισημαίνουν ότι το σχολικό έτος 2016-17, επί συνόλου 46 αιτήσεων και το σχολικό έτος 2017-18 επί συνόλου 47 αιτήσεων, η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου είχε εγκρίνει την δημιουργία δύο τμημάτων (32 και 36 μαθητών αντίστοιχα).

Ο σύλλογος διδασκόντων καθηγητών του σχολείου, σε συνεδρίασή του (αριθμός πρακτικού 37η / 04-06-2019) κατά συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε και εισηγήθηκε την εισαγωγή 34 μαθητών και την δημιουργία δύο τμημάτων των 17 μαθητών, προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Είναι γνωστό ότι η μουσική και εν γένει η καλλιτεχνική παιδεία στη χώρα μας αντιμετωπίζεται ως ήσσων μέσα στο γενικότερο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι απορίας άξιο γιατί να στερούνται κάποια παιδιά του δικαιώματός τους στη μουσική παιδεία, που προσφέρεται ως δημόσιο αγαθό από ένα δημόσιο μουσικό σχολείο. Πόσω μάλλον, όταν αυτό το σχολείο παρουσιάζει σταδιακά αυξητική πορεία στο μαθητικό του δυναμικό και προσφέρει αδιαλείπτως πολιτισμό και μία διαφορετικής λογικής παιδεία στο νησί μας», καταλήγουν εκπαιδευτικοί και γονείς του μουσικού σχολείου Χίου.