Υποβολή αιτήσεων για την Α’ τάξη γυμνασίου του μουσικού σχολείου Χίου

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή  και εγγραφή μαθητών στο μουσικό σχολείο Χίου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μόνο στο μουσικό σχολείο Χίου) κατά το χρονικό διάστημα από 13 έως και 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00.

Στα μουσικά σχολεία (γυμνάσια) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2024-2025 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον περιφερειακό διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «ρυθμός», «ακουστική ικανότητα», «φωνητική ικανότητα», και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της κατωτέρας. Για την επιτυχία στη διαδικασία επιλογής δεν απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις ή ειδική προετοιμασία, ενώ οι υποψήφιοι αξιολογούνται αποκλειστικά ως προς την ακουστική και μουσική τους αντίληψη.

Για υποβολή αιτήσεων ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του μουσικού σχολείου (τηλ. 22710 81360). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://blogs.sch.gr/gymmouschi/  .