Ένας Ο.Δ.Σ.Α. στα Ψαρά

Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 του έργου για την κατασκευή Ολοκληρωμένης διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα Ψαρά ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης.

Η συνολική δαπάνη για το έργο ανέρχεται στα 966.271€.