Ενημερώνουν για το ΝΑΥΣ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  προσκαλεί στη συνάντηση εργασίας, ενημέρωσης και
πληροφόρησης που διοργανώνεται στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Χίου, στη Χίο
(Πολυτεχνείου 1), την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 με 13:30, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων
πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης «ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη
Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» του
προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».