Ενίσχυση της εκπαίδευσης στα νησιά ζητούν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Προτάσεις για την ενίσχυση της σχολικής εκπαίδευσης στα νησιά, στην βάση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα εξειδικεύει στον χώρο της εκπαίδευσης την αρχή της νησιωτικότητας, κατέθεσαν ο βουλευτής Χίου κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης και άλλοι 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτησή τους προς τον υπουργό Παιδείας.

Η ερώτηση αναφέρεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς δείκτες (μορφωτικό επίπεδο, γεωγραφική απομόνωση, γήρανση πληθυσμού) που αποτυπώνουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές κοινωνίες σε σχέση με τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Εν συνεχεία, παρότι αναγνωρίζεται η ύπαρξη ειδικών προβλέψεων στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την στήριξη των σχολείων στα νησιά, επισημαίνεται η ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης αυτού του πλαισίου.

Μια βασική πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση αφορά τον συνυπολογισμό συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και κοινωνικών κριτηρίων (διατήρηση τομέα / ειδικότητας της Β΄ Λυκείου ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, μέγεθος και δείκτης γήρανσης οικισμού, απόσταση από έδρα σχολείου και συχνότητα δρομολογίων κ.λπ.), με μετρήσιμο τρόπο, κατά την απόφαση διατήρησης ή ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων και τάξεων.

Μια δεύτερη πρόταση που κατατίθεται είναι η θέσπιση ενός ειδικού επιδόματος, στην λογική αυτού που δίνεται σε αγροτικούς γιατρούς, στους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε σχολεία μικρών νησιών ή απομακρυσμένων νησιωτικών οικισμών.

Τέλος, ερωτάται ο υπουργός Παιδείας αν προτίθεται να εξετάσει τις παραπάνω προτάσεις και εν γένει αν προτίθεται να αναλάβει ενέργειες για την θωράκιση των σχολικών μονάδων στα νησιά στη βάση της αρχής της νησιωτικότητας.

Ακολουθεί το πήρες κείμενο της ερώτησης

erotisi_sxoleia-converted

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια