Ενωσιακό προπονητή αναζητά η ΕΠΣΧίου

Προπονητή αναζητά η ΕΠΣΧ,για την κάλυψη των αγώνων των Μικτών ομάδων για τη συμμετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοινα προσκομίσουν μέχρι τη Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00 τα παρακάτω έγγραφα :

  1. ΑΙΤΗΣΗ 
  2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ UEFA B ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥ 
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  4. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  5. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δυο ή περισσότερα σωματεία με εξαίρεση τη δυνατότητα να είναι προπονητής σε μια αντρική ομάδα ενός ερασιτεχνικού σωματείου και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών – ακαδημίας του ίδιου σωματείου ή στις μικτές ομάδες μιας ενώσεως (άρθρο 2 παρ. στ του κανονισμού προπονητών 2021)