Έντεκα ναυαγοσώστες θα προσλάβει για τέσσερις μήνες ο δήμος Χίου 

Έντεκα ναυαγοσώστες, εκ των οποίων ένας θα εκτελεί χρέη χειριστή μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους και ένας θα είναι συντονιστής – επόπτης, θα προσλάβει ο δήμος Χίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την φύλαξη των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες Αγίας Φωτεινής, Κώμης, Καρφά, Λιθίου και Μπέλλα Βίστα, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του σήμου Χίου (Δημοκρατίας 2 τηλ. 22713 50809 και 22713 50823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 15 Μαΐου 2019.

Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης είναι:

Για τους ναυαγοσώστες: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία λιμενική αρχή.

Για τον συντονιστή – επόπτη: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία λιμενική αρχή, η δε κατοχή της άδειας να είναι επί τουλάχιστον τρία έτη.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια