Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις στο Λιμενικό Ταμείο για τραπεζοκαθίσματα

Έως τις 30 Απριλίου 2021 θα δέχεται το Λιμενικό Ταμείο Χίου αιτήσεις για νέες παραχωρήσεις ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κ.λπ. συναφών, ως ακολούθως:

 1. Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών.
 2. Παραχώρηση   του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ετών.
 3. Παραχώρηση   του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χρονικής διάρκειας
 4. Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με κατασκευή έργων από τους ενδιαφερόμενους.

Α. Προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις ειδικού δικαιώματος απλής χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κ.λπ. συναφών και υπαίθριου εμπορίου κ.λπ., οι ενφιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν άμεσα τα παρακάτω:

 • Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, θεωρημένα από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Χίου, στα οποία θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος και σκοπός του. Στο τοπογραφικό θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα.   Επί των τοπογραφικών να αναφέρεται η απόφαση καθορισμού της χερσαίας ζώνης λιμένα. Σε περίπτωση αίτησης για χώρο ίδιο με εκείνον του προηγούμενου έτους θα γίνονται δεκτά δύο αντίγραφα, συνοδευόμενα με το πρωτότυπο τοπογραφικό.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων ή φωτοαντίγραφο γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος.
 • Βεβαίωση μη οφειλής στο Λιμενικό Ταμείο Χίου.

Β. Προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρων με κατασκευή έργων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν άμεσα τα παρακάτω.

 • Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, θεωρημένα από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Χίου, στα οποία θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος και σκοπός του. Στο τοπογραφικό θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα.   Επί των τοπογραφικών να αναφέρεται η απόφαση καθορισμού της χερσαίας ζώνης λιμένα.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων ή φωτοαντίγραφο γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος.
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού που να περιγράφει επακριβώς τις κατασκευές (διαστάσεις, υλικό κ.λπ.), καθώς και όψεις – κατόψεις της κατασκευής.
 • Σε περίπτωση χώρου που εντάσσεται σε αρχαιολογική προστασία, απαιτείται και βεβαίωση έγκρισης της κατασκευής από την αρχαιολογική υπηρεσία.
 • Βεβαίωση μη οφειλής στο Λιμενικό Ταμείο Χίου.

Αιτήσεις για χώρους που έχουν προηγούμενες οφειλές δεν θα εξετάζονται.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια