Στους πληγέντες της πανδημίας και οι κυνηγοί, δωράκι από την κυβέρνηση

Λεφτά φαίνεται πως υπάρχουν κατά την λογική της κυβέρνησης και αφού «τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια» το επιτρέπουν αποφάσισε να κάνει ένα… δωράκι στους κυνηγούς, κατατάσσοντάς τους στους πληγέντες από την πανδημία, κατά τρόπο αντίστοιχο και τηρουμένων των αναλογιών με τους επαγγελματίες και εργαζόμενους που πασχίζουν να βγάλουν το ψωμί τους.

Από κοινού, λοιπόν, τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισαν να απαλλάξουν όσους είχαν εκδώσει κυνηγετική άδεια το προηγούμενο έτος και προτίθενται να εκδώσουν νέα ίδιου τύπου για το έτος 2021-2022 από τα ποσά που καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου και συγκεκριμένα:

α) Το σταθερό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΝΤΧ-Π.Δ. 28.7.1931 (άρθρο 18, Α, 1ζ), προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%.

β) Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, όπως ορίστηκαν στην παράγραφο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852, Β’ 3171/2-8-2020.

Το… δωράκι αυτό της κυβέρνησης, ειδικά για το κυνηγετικό έτος 2021-2022, αφορά:

α) Τους κυνηγούς – μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυνηγετικών συλλόγων.

β) Τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις δασικές αρχές.