Επιδοτούμενη επιμόρφωση για άνεργες γυναίκες

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προσκαλεί άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» (MIS 5074562) του Ε.Π.

Το πρόγραμμα αφορά 2.000 γυναίκες έως 49 ετών και παρέχει υπηρεσίες:

Α. Συμβουλευτική.

Β. Επαγγελματική κατάρτιση 520 ώρες στους τομείς ένδυσης & υπόδησης(120 ώρες Θεωρία και 400 ώρες πρακτικής άσκησης) .

Γ. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων με εκπαιδευτικό επίδομα: έως 2.600 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://creative.inegsee.gr/

Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στο Περιφερειακό ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Βορείου Αιγαίου, Μαρτύρων 6, ΤΚ 82131 ΧΙΟΣ, Τηλ: 2271023550, Email: [email protected] και στο Site: www.inegsee.gr