Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας εν όψει εορτών

Επιστρέφονται από την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους, την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Η απόφαση της υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κας Κατερίνας Παπακώστα-Σιδηροπούλου αφορά τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, για τις ακόλουθες παραβάσεις:

– Του άρθρου 34 ΚΟΚ (στάση και στάθμευση).

– Της παραγράφου 3 του άρθρου 4 ΚΟΚ (πινακίδα Ρ-40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος για 20 ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του ΚΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 4530/2018.

Εξαιρούνται οι παραβάσεις που αφορούν την παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία και την στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β’ του Ν.4530/2018).

Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες αρχές εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διαδικασία επιστροφής των στοιχείων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια