Έρχονται κοντά το 1o νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά και το Η΄ νηπιαγωγείο Πάφου

Το 1o νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά – Νεοχωρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ εκπονεί κατά το σχολικό έτος 2019-20 πρόγραμμα, με θέμα «Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου», σε συνεργασία με το Η΄ δημόσιο νηπιαγωγείο Πάφου.

Τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά θα επισκεφτούν το Η΄ νηπιαγωγείο Πάφου από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου 2019. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους θα γίνουν κοινές δράσεις, παρατηρήσεις, ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κρήτου Τέρρας.

Οι εκπαιδευτικοί της Χίου θα παρουσιάσουν σε εκπαιδευτικούς και γονείς της Πάφου τον τρόπο λειτουργίας του 1ου νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά, καθώς και δράσεις που ήδη έχουν εκπονήσει στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, προκειμένου αργότερα να υλοποιηθούν συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των παιδιών των δύο νηπιαγωγείων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια