Εργασίες στο Λιβάνειο λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία

Δεν έφτασε το καλοκαίρι, λίγο πριν το κουδούνι του αγιασμού στο Λιβάνειο 2ου Γυμνασίου Λυκείου Χίου και ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ξεκινούν εργασίες για τη ενεργειακή του αναβάθμιση και ως εκ τούτου θα προχωρήσει σε μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

“Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών που πρόκειται να ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων και δίκυκλων και ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ αυτών σε τμήμα της οδού των σχολείων, ήτοι:

1) Οδός Ρίτσου από τον αριθμό 14 έως τον αριθμό 18 (αδιέξοδο) την Παρασκευή 01/09/2023  που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες μεταφοράς ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι πολύ προσεκτικοί. 

Επίσημαίνεται ότι τα επιβατικά οχήματα και μηχανάκια, που σταθμεύουν επί της οδού Ρίτσου από τον αριθμό 14 έως τον αριθμό 18 (αδιέξοδο) θα πρέπει να απομακρυνθούν και να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις σημάνσεις επί τόπου για όλη τη διάρκεια διενέργειας των εργασιών, για να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η κατασκευή του έργου.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που θα εκτελούνται οι εργασίες.  Επίσης να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.