Εξοπλισμός 4 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δίνονται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που θα υλοποιήσει το έργο, λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2017.

Η προκήρυξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει στους φοιτητές και τη δυνατότητα εφαρμογής εξειδικευμένου ερευνητικού έργου.

Η Περιφερειάρχης κ. Χριστιάννα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί εκπαιδευτικό φορέα που συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Με αυτή την προκήρυξη, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δίνουμε τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και των μεσών του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο απαιτητικό ανταγωνιστικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής, προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας».