Γενική Συνέλευση στον Ν.Ο.Χ.

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση,  θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του τμήματος ιστιοπλοΐας του Ομίλου, στις 20 Μαρτίου 2019 στις 16:00, καλεί τα μέλη του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χίου.

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018. Έγκριση και απαλλαγή.
  3. Υποβολή Οικονομικού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα για το έτος 2018. Έγκριση και απαλλαγή.
  4. Τροποποίηση καταστατικού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  την ίδια ημέρα και ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια