Γηράσκω αεί διδασκόμενος μέσω των ΚΔΒΜ

Διάθεση για μάθηση να υπάρχει και ευκαιρίες και γνωστικά αντικείμενα δίνονται πολλά μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
Ο Δήμος Χίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙI
2 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους
3 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)
4 Βασικά Αγγλικά Α1
5 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
6 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
7 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
8 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε μέχρι και τις 9 Δεκεμβρίου 2019, 10.00- 14.00, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης/ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου:
Τηλ. : 2271350057, 2271350059
Ταχ. Διεύθυνση: Τσιτσεκλή 1 και Νεωρείων, Χίος
Emai: kdvm@chios.gov.gr

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια