Η Άννα Φήκαρη πρόεδρος του Δ.Σ. στο τμήμα Χίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων

Η κα Άννα Φήκαρη εξελέγη πρόεδρος του νέου διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Χίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, στις πανελλαδικές και τοπικές εκλογές του συλλόγου, που διεξήχθησαν στις 11 Ιανουαρίου 2023.

Στις υπόλοιπες θέσεις του νέου Δ.Σ. εξελέγησαν:

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Τουλαμπής για το πρώτο ήμισυ της θητείας και Γιώργος Μπουσές για το δεύτερο ήμισυ της θητείας.

Γραμματέας: Βαγγέλης Μαϊστράλης

Ταμίας: Αμαλία Τσίγκα-Τσαγκάτου

Μέλος: Γιώργος Μπουσές για το πρώτο ήμισυ της θητείας και Αντώνης Τουλαμπής για το δεύτερο ήμισυ της θητείας