Η ΓΣΕΒΕΕ αρωγός στις διεκδικήσεις των νησιών για τον ΦΠΑ

24

Αρωγός και συμπαραστάτης στον αγώνα των τοπικών κοινωνιών των νησιών για την διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ δηλώνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)

Στην ετήσια γενική συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2017 οι κ.κ. Βασίλης Παππάς και Μικές Κριμιζής, αντιπρόσωποι της ΟΕΒΕ Χίου, παρουσίασαν το μείζον πρόβλημα την επερχόμενης κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Συνάμα επέδωσαν στην Γ.Σ. ψήφισμα, με το οποίο ζητείται η κατάθεση τροπολογίας, η οποία θα εξαιρεί τα νησιά του Βορείου Αιγαίου από την εξίσωση των συντελεστών ΦΠΑ και θα επαναφέρει στο παλαιό καθεστώς τα νησιά που έχουν ήδη υιοθετήσει το νέο μέτρο.

Το ψήφισμα έγινε αποδεκτό από την Γ.Σ. και – μεταξύ άλλων αποφάσεων που ελήφθησαν – απεφασίσθη να στηρίξει η Συνομοσπονδία την διατήρηση και επαναφορά των μειωμένων συντελεστών για α) την  προάσπιση των εθνικών συμφερόντων β) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και γ) την στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Σχόλια